Skip to main content

Missie

vzw Westhoek Vrijetijd Anders wil

 • de levenskwaliteit bevorderen van kwetsbare doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en anderen die ondersteuning nodig hebben;
 • vooral op het domein vrije tijd organiseren, begeleiden en ondersteunen;
 • via vrijwilligerswerk en burgerschap veel kwalitatieve en diverse vrije tijd mogelijk maken;
 • sensibiliseren en vormen van de reguliere omgeving (organisaties, verenigingen, lokale besturen, scholen…);
 • aldus meerealiseren van een warme, inclusieve samenleving.

Visie en krachtlijnen

De activiteiten van WVA en de acties en houding van medewerkers en vrijwilligers worden aangestuurd door 10 krachtlijnen:

 1. Autonomie in verbondenheid: Iedereen wil graag zoveel mogelijk eigen keuzes maken op diverse levensdomeinen. Jouw vraag is ons vertrekpunt en daarmee gaan we aan de slag. Niettemin doen we graag ook dingen samen en moeten we in groep ook wat afspraken maken, zodat iedereen zich goed en betrokken voelt.
 1. Omarm het verschil: Verschillen tussen mensen zullen wij niet problematiseren, maar positief bekijken en hanteren als een enorme rijkdom. We zetten individuele trajecten op en binnen groepswerk maken we zoveel mogelijk ruimte en plaats voor verschillende mensen met andere talenten en goesting. Telkens met respect voor de eigenheid van de persoon.
 1. Laveren op het continuüm tussen inclusief en exclusief: Omdat iedereen recht heeft op zijn of haar veilig en gastvrij plekje in het vrijetijdsaanbod proberen wij inclusief te werken waar het kan, maar ook exclusief waar het moet. We kiezen dus zowel voor aansluiting met het reguliere aanbod als voor een eigen specifiek aanbod. Gebruikers kunnen hierin vrij kiezen en bewegen.
 1. Met gedurfde participatie: Mensen met een beperking willen graag  inspraak krijgen  en verantwoordelijkheid opnemen voor zaken vanuit hun interesseveld . Aan ons om samen met hen te durven uitzoeken wat er bij hen past en hen daarin te stimuleren en te ondersteunen op hun tempo.
 1. Exploratief en permanent leren: Mens en maatschappij zijn dynamisch en in volle beweging. Ook onze organisatie wil bewegen en groeien. Onze medewerkers en vrijwilligers geven hieraan vorm op een explorerende manier en zijn actor in een permanent leerproces.
 1. Open en directe communicatie hanteren: Rechtstreekse en duidelijke info en feedback geven aan alle stakeholders van onze organisatie en in alle richtingen is de aangewezen communicatiestijl. Er is respect voor ieders mening. Met gevoelige informatie gaan we discreet om en binnen de juiste context.
 1. Zorgzaam en creatief ondernemen: Als kleine organisatie met een ambitieuze maatschappelijke opdracht is ondernemerschap nodig in alle geledingen van onze organisatie om te kunnen groeien. Vrijwilligers en medewerkers worden uitgedaagd om creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken, zodat groei mogelijk wordt. Niettemin blijft tevens de zorg voor de meest kwetsbare klant ook sterk aanwezig.
 1. Dromen-denken-durven-doen-doorzetten als projectmodel: We hanteren dit creatief projectmodel, zowel voor onze medewerkers, onze vrijwilligers en onze gebruikers.
 1. Duurzaam, ecologisch en sober denken en doen: In onze aankopen, investeringen en projecten zoeken we steeds naar duurzame, betaalbare en  omgevingsgerichte oplossingen.
 1. Investeren in oplossingsgerichte samenwerking: Als kleine organisatie staan wij open voor diverse samenwerkingsvormen die onze missie helpen realiseren. In het brede veld van culturele, sportieve, jeugd- , welzijns-  en toeristische partners in de Westhoek investeren wij in kennismaking en zoeken wij steeds naar oplossingsgerichte cocreaties binnen onze missie.